Honorar SummerCamp

Utlegg Skjemaet

Utlegg Skjemaet brukes av trenere, assistenter , osv. i Ammerud Basket for å få refundert utgifter brukt i arrangementer, camper osv.

For betaling av lønn, lønnet arbeid, trener og mer bruk Honorar Skjemaet

Spesifikasjon av utlegg – receipts have to be attached:

Velg en camp/ arrangement som utlegg er relatert til.
Total for alle honorarer/ Sum for all receipts
Endres hvis søknaden ble sendt med feil total summen
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Legg ved kvitteringer / Attach receipts
Signer med initialer i navnet ditt / Sign with your names initials
Fylles av betalingsansvarlig i Ammerud Basket

Betaling, Utgifter, Utlegg

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com