Corona Veileder

NBBF Veileder til gjenåpning av basketaktiviteter

NBBF har utarbeidet en veileder med basis i det arbeidet NFF har lagt ned og presentert til for helsemyndighetene.
Slik at vi kan utføre og gjenopprette basketball aktiviteter sikrest som mulig.

Hovedpunkter retningslinjer i veilederen :

  • Ansvar
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Opplæring og informasjon
  • Kurs og arrangement
  • Trening
  • Kamper
  • Dommer
  • Rapportering
  • Forsterkende tiltak og Sanksjoner

Veilederen oppdateres jevnlig basert på krav og retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og Norges Idrettsforbund (NIF).

Korona, NBBF, Veileder, Veilederen

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com