Corona Veileder

NBBF Veileder til gjenåpning av basketaktiviteter

NBBF har utarbeidet en veileder med basis i det arbeidet NFF har lagt ned og presentert til for helsemyndighetene.
Slik at vi kan utføre og gjenopprette basketball aktiviteter sikrest som mulig.

Hovedpunkter retningslinjer i veilederen :

  • Ansvar
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Opplæring og informasjon
  • Kurs og arrangement
  • Trening
  • Kamper
  • Dommer
  • Rapportering
  • Forsterkende tiltak og Sanksjoner

Veilederen oppdateres jevnlig basert på krav og retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og Norges Idrettsforbund (NIF).

*Linken laster ned Veilederen fra NBBF sin hjemmeside

Korona, NBBF, Veileder, Veilederen

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com