Innkalling til årsmøtet 2021

Til medlemmene i Ammerud Basket,

Styret innkaller herved til årsmøte i Ammerud Basket. Årsmøtet avholdes 28.04.2021 kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at møtet avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.04.2021 til styret@ammerubasket.no.  Det ønskes at vedlagte mal brukes, trykk på linken.

https://www.ammerudbasket.no/wp-content/uploads/Forslag-Årsmøtet-2021.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond og på idrettslagets hjemmeside, www.ammerudbasket.no.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på innen 27.04.2021 ved å sende en e-post til styret@ammerudbasket.no. Det er viktig for styret at vi får oversikt over hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ammerud Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ammerud Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ammerud Baskets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Helle Cecilie Stokke kontaktes på styret@ammerudbasket.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Ammerud Basket

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com