Honorar SummerCamp

Honorar Skjemaet

Honorar Skjemaet brukes for betaling av lønn, lønnet arbeid , trenere, assistenter , osv. i Ammerud Basket.

For refusjon av utgifter brukt i camper, arrangementer og mer bruk Utlegg Skjemaet

Spesifikasjon av utlegg – receipts have to be attached:

Velg en eller flere kategorier.
Skriv en kort beskrivelse av jobben gjort.
Total for alle honorarer/ Sum for all receipts
Endres hvis søknaden ble sendt med feil total summen
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Legg ved kvitteringer / Attach receipts
Signer med initialer i navnet ditt / Sign with your names initials
Fylles av betalingsansvarlig i Ammerud Basket

Betaling, Honorar, Utgifter

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com