Dugnader

Det vil være dugnader i forbindelse med:

  • BLNO og Breddekamper
  • Ammerud Open
  • Andre turneringer

Oppgavene kan være følgende:

  • Å sitte i sekretariat
  • Kiosk arbeid
  • Vakt

Det er viktig at alle bidrar til dugnader og vakthold for å holde treningsavgiftene lavest mulig.

Ekstra dugnader for klubben  22/23

Her blir lagt inn en liste med ekstra dugnader som lagene i Ammerud Basket kan få betalt for arbeidet.

Betalingen fra dugnaden skal brukes på laget som utførte arbeidet. Det vil si at pengene skal brukes i noe aktivitet, sosial eller utstyr som er basketball relatert.

Ps. Hvis det er flere lag som melder seg på samme dugnad styret tar bare en trekning av påmeldte lagene. 

Det er ingen dugnad tilgjengelig for tiden.

Send en liten søknad til styret@ammerudbasket.no med følgende:

  1. Dugnad nummer
  2. Lag
  3. Trener / lagkontakt
  4. Hva skal pengene brukes til?

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com