Dugnader

Vi har få dugnader i klubben, og med så lav trenings avgift som vi kjører dekker ikke det halvparten av hva et lag koster å ha i drift.

Viktig at alle bidrar til dugnader og vakthold for å holde treningsavgiftene lavest mulig.

Styret valgte allerede i sommer-2020 at vi skulle gå tilbake til å ha vakt ordningen håndtert som i alle år ved at foreldre og spillere over 18 år tar vakt på dugnad.
Det er også slik de aller fleste klubber håndterer det.
Vi er nå så mange lag og har fått en rekke nye spillere, så det blir ikke så mange ganger i uke dagene at det blir vakt på den enkelte.

Vi håper imidlertid på at alle bidrar med denne lille dugnaden, en fin anledning til å bli bedre kjent med klubben, spillere /lag, foreldre og andre i klubben 

Ekstra dugnader for klubben  22/23

Her blir lagt inn en liste med ekstra dugnader som lagene i Ammerud Basket kan få betalt for arbeidet.

Betalingen fra dugnaden skal brukes på laget som utførte arbeidet. Det vil si at pengene skal brukes i noe aktivitet, sosial eller utstyr som er basketball relatert.

Ps. Hvis det er flere lag som melder seg på samme dugnad styret tar bare en trekning av påmeldte lagene. 

Det er ingen dugnad tilgjengelig for tiden.

Send en liten søknad til styret@ammerudbasket.no med følgende:

  1. Dugnad nummer
  2. Lag
  3. Trener / lagkontakt
  4. Hva skal pengene brukes til?

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com