Årsmøte Ammerud

Årsmøte Ammerud basket 31. mars 2022

Møtet avholdes på Apalløkka kl. 18:00

 1. Saksliste
  • Godkjenning av innkallingen, samt saksliste.
  • Godkjenning av stemmeberettigede.
  • Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Gjennomgang av årsberetning.
  • Godkjenning av regnskap for 2021
  • Innkomne forslag/saker.
  • Budsjett 2022
  • Valg av styremedlemmer og komiteer.
 2. Årsberetning for 2021
 3. Årsregnskap for 2021 og revisorrapport
 4. Forslag
 5. Fastsette medlemskontingent 2022
 6. Budsjett 2022
 7. Valg av tillitsvalgte
  • Valg av styreleder
  • Valg av nestleder
  • Valg av 4 styremedlemmer
  • Valg av 2 varamedlemmer
  • Valg av 2 kontrollkomitemedlemmer
 8. Valg av valgkomite, 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara

Oslo, 2. mars 2022
Styret i Ammerud Basket

Helle Cecilie Stokke                Pål Kleven-Fredriksen                   Bjørn Trana

Orji Okoroafor                         Frode Nilsen Midtgård                  Giyome William Muringa

PS. På årsmøtet har medlemmer en stemme hver. Utøvere i klubben må være minimum 15 år for å benytte sin stemme på årsmøtet og vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene dvs. betalt medlemskontingent.

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com