AMMERUD BASKET SØKER TRENERE TIL G15, G16 , G19, 1M og Easybasket

Kort om klubben

Ammerud basket holder til i Apalløkka idrettshall. Klubben har den siste tiden fått mange nye spillere og vi trenger derfor flere trenere. Vi er i dag 440 medlemmer fordelt på ca. 28 lag, både jenter og gutter. Vi har easybasketlag, aldersbestemte lag og flere seniorlag. I tillegg har vi rullestol– og starlag. Vi jobber aktivt som en topp-, bredde- og integreringsklubb.

Flaggskipet i klubben er FIRI-laget vårt som spiller på øverste nivå i Norge.

Mange av lagets spillere, både de norske og amerikanske, er trenere for andre lag i klubben.

Vi ønsker nå å bygge opp gode sportslige team på guttesiden i samarbeid med hele organisasjonen bestående av nye trenere, eksisterende trenere og våre FIRI-spillere.

Om lagene

  • G15 består i dag av to lag, G15-elite og G15-bredde og er ca 35 spillere. Laget består av spillere med erfaring og nybegynnere. Noen spillere deltar også på eldre lag.
  • G16 består i dag av to lag, G16-elite og G16-bredde og er ca. 30 spillere. Laget består av spillere med erfaring og nybegynnere. Noen spillere deltar også på eldre lag.
  • G19 er et lag med ca. 12 spillere. Laget er sammensatt av spillere med både kort og lang erfaring. Noen spillere deltar også på seniorlag.
  • 1M er et lag med omtrent 12 spillere. Laget består av erfarne og rekrutering spillere for Firi laget.
  • Easybasket. Nærmere 60 spillere litt fordelt 2009/2010 og 2011 og senere. Trenger en hovedtrener mentor for de 6 junior trenerne som bidrar der og med god hjelp fra proff spillerne.

Organisering av treninger

Lagene trener 2-3 ganger i uken og de nye trenerteamene rundt lagene må organiseres sånn at både bredde- og elitelaget blir ivaretatt. Dette skal ivaretas av de nye trenerteamene.

Hva leter vi etter?

Vi søker etter deg som hovedtrener– eller assistenttrener.

  • Som hovedtrener må du ha erfaring fra tidligere treneroppgaver i basketball og søkere over 25 år vil bli prioritert. Vi ønsker primært søkere med trenerkurs 1 eller høyere. I tillegg må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og kunne samhandle med resten av organisasjonen.
  • Som assistenttrener må du ha spilt basketball i endel år og ønsker en trenerkarriere. Du bør være over 18 år for de yngste lagene og over 20 år for det eldste laget. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

Vi betaler godtgjørelse etter avtale. Vi dekker også utgifter knyttet til trenerkurs og andre relevante kompetansehevende tiltak.

Du må kunne samarbeide tett med styret og våre sportslige koordinatorer for å ivareta klubbens ønske om faglig utvikling og følge klubbens verdigrunnlag.

Det stilles krav om politiattest.

Send oss en kort søknad og si noe om din erfaring både som spiller og trener til kasserer@ammerudbasket.no.

Velkommen til en basketballklubb som er i vekst og utvikling.

Protected by reCAPTCHA 
Privacy Policy  and Terms of Service apply.

© Ammerud Basket 2020
Powered by upneto.com